Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Quý Hòa

1735

Vào lúc 8h30, ngày 10/09/2019, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã về với cộng đoàn Giáo xứ Quý Hoà để dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa và cử hành nghi thức làm phép và đặt viên đá góc xây dựng ngôi thánh đường mới. Cùng hiệp dâng thánh lễ với ngài còn có sự hiện diện của quý cha quản hạt, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữa, quý ân, thân