Đức Giê-su Ki-tô – Đường Trái Tim

115

Đức Giê-su Ki-tô
ĐƯỜNG TRÁI TIM
Chủ đề học hỏi và suy niệm tháng 6 năm 2020

Các bạn trẻ thân mến,

Trái tim là biểu tượng diễn tả những cảm xúc của con người, chẳng hạn như niềm vui, nỗi buồn, đau khổ, hạnh phúc. Hơn nữa, trái tim còn là biểu tượng diễn tả sự sống thể l‎ý, sự sống tình cảm