CÁC BAN MỤC VỤ GIÁO PHẬNCÁC TRƯỞNG BAN MỤC VỤ
Nhiệm kỳ 2019-2024

 1. Linh mục Giuse Trần Đức Ngợi – Trưởng Ban Giáo lý Đức tin
 2. Linh mục GB. Nguyễn Huy Tuấn – Trưởng Ban Caritas và MV bệnh nhân
 3. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Hồng – Trưởng Ban Phụng vụ
 4. Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình – Trưởng Ban Thánh nhạc
 5. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu – Trưởng Ban Loan báo Tin mừng
 6. Linh mục Giuse Trần Văn Phúc – Trưởng Ban Giáo dân và Gia đình
 7. Linh mục Antôn Lâm Văn Hân – Trưởng Ban Giới trẻ và Thiếu nhi
 8. Linh mục Giuse Nguyễn Viết Nam – Trưởng Ban MV Giới chức, doanh nhân
 9. Linh mục Giuse Trần Văn Học – Trưởng Ban Truyền thông
 10. Linh mục Antôn Võ Thành Công – Trưởng Ban Mục vụ ơn gọi và Dòng tu
 11. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Trưởng Ban Giáo dục Kitô giáo
 12. Linh mục PX. Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Văn hóa – Thể thao
 13. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái – Trưởng Ban Quy hoạch – Dự án
 14. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai – Trưởng Ban Công lý và Hòa bình